De verkoop van bijproducten

Via onze contacten en de contacten van onze partners, hebben wij toegang tot diverse bijproducten en reststromen die vrijkomen tijdens chemische productieprocessen. Veel van deze producten worden ingezameld voor gebruik in verbrandingsovens, aangezien deze producten een bepaalde calorische waarde of thermische waarde hebben. Dit maakt ze waardevol als brandstof voor verbranding in de ovens van afvalverwerkingsinstallaties.

We kunnen echter veel van deze bijproducten en zijstromen toepassen in processen waar deze materialen worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten of worden toegepast in speciale mengsels en verdunners.
Door op deze manier de producten te hergebruiken vermindert de consumptie van nieuwe grondstoffen, is er minder energieverbruik en verminderd de luchtverontreiniging afkomstig van verbrandings- en productie processen.

 Hergebruik is een belangrijk onderdeel in de moderne afvalvermindering en in de "Reduce, Reuse, Recycle" afvalhiërarchie.